APŽVALGA

www.cutmyfashion.lt internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą ir įsigyjant prekes iš MB Laisvas stilius,  įmonės kodas 304714013, PVM mokėtojo kodas LT100011778014, registracijos adresas Taikos g. 11, LT-39138, Pasvalys, Lietuva, duomenys kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registre, (toliau – MB Laisvas stilius, arba Pardavėjas) Parduotuvėje.


Apsilankę mūsų svetainėje ir (arba) pirkdami ką nors iš mūsų, jūs įsitraukiate į mūsų „Paslaugą“ ir sutinkate laikytis šių sąlygų ir sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant tas papildomas taisykles ir nuostatas bei politiką nurodytas čia ir (arba) pasiekiamas naudojant hipersaitą. Šios paslaugų teikimo sąlygos galioja visiems svetainės vartotojams, įskaitant be apribojimų vartotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio bendraautoriai.

Prašome atidžiai perskaityti šias paslaugų teikimo sąlygas prieš eidami į svetainę ar naudodamiesi ja. Eidami į bet kurią svetainės dalį ar naudodamiesi ja, jūs sutinkate, kad jums būtų privalomos šios paslaugų teikimo sąlygos. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, tuomet negalite patekti į svetainę ar naudotis jokiomis paslaugomis. Jei šios paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas aiškiai apsiriboja šiomis paslaugų teikimo sąlygomis.

Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat bus taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus mūsų svetainėje. Tai jūsų pareiga periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Po to, kai po pakeitimų paskelbimo toliau naudojatės svetaine ar naudojatės ja, jūs sutinkate su tais pakeitimais.

Mūsų parduotuvė yra įsikūrusi „Shopify Inc.“. Jie teikia mums internetinę elektroninės prekybos platformą, leidžiančią mums parduoti jums savo produktus ir paslaugas.

 • TINKLO SĄLYGOS

Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis, jūs patvirtinate, kad esate bent pilnametis savo gyvenamojoje valstybėje ar provincijoje arba kad esate pilnametis jūsų gyvenamosios vietos ar provincijos valstybėje ir jūs davėte mums sutikimą leisti bet kuriam iš jūsų nepilnamečių išlaikytinių naudotis šia svetaine.
Jūs negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat, naudodamiesi Paslauga, nepažeisite jokių jūsų jurisdikcijai priklausančių įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisių įstatymais).
Negalite perduoti jokių kirminų ar virusų ar jokio žalingo kodo.
Pažeidus bet kurią iš Sąlygų, jūsų paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

 • BENDROSIOS SĄLYGOS

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti teikti paslaugas dėl bet kokios priežasties.
Jūs suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelių informacijos) gali būti perduotas nešifruotas ir gali būti susijęs su (a) perdavimais per įvairius tinklus; ir b) pakeitimus, kad atitiktų ir pritaikytų prie jungiamųjų tinklų ar įrenginių techninių reikalavimų. Kredito kortelių informacija visada užšifruojama perduodant tinklus.
Jūs sutinkate be aiškaus rašytinio mūsų sutikimo neatgaminti, kopijuoti, neparduoti, neperparduoti ir nenaudoti jokios Paslaugos dalies, jos naudojimo ar prieigos prie Paslaugos ar bet kokio kontakto svetainėje, kurioje teikiama paslauga. .
Šioje sutartyje naudojamos antraštės įtrauktos tik dėl patogumo ir neribos ar kitaip neturės įtakos šioms sąlygoms.

 •  INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMUMAS IR LAIKOTARPIS

Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija, be abejo, nėra naujausia ir pateikiama tik jūsų informavimui. Mes pasiliekame teisę bet kada pakeisti šios svetainės turinį, tačiau mes neprivalome atnaujinti jokios informacijos mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad mūsų svetainės stebėjimas yra jūsų atsakomybė.

 • PASLAUGŲ IR KAINŲ PAKEITIMAI

Mūsų gaminių kainos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį) be išankstinio įspėjimo.
Mes neatsakome nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už bet kokius Paslaugos pakeitimus, kainos pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.

 • PRODUKTAI AR PASLAUGOS (jei taikoma)

Tam tikrus produktus ar paslaugas galima įsigyti tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir jie gali būti grąžinami ar keičiami tik pagal mūsų grąžinimo politiką.
Mes dėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau būtų parodytos parduotuvėje rodomos mūsų gaminių spalvos ir vaizdai. Mes negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus bet kokios spalvos ekranas bus tikslus.
Mes pasiliekame teisę, tačiau nesame įpareigoti, apriboti savo produktų ar paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime naudotis kiekvienu konkrečiu atveju. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokių mūsų siūlomų produktų ar paslaugų kiekius. Visi produktų aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, mūsų pačių nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti bet kokio produkto. Bet koks šioje svetainėje pateiktas bet kokio produkto ar paslaugos pasiūlymas yra negaliojantis, jei tai draudžiama.
Mes negarantuojame, kad jūsų įsigytų ar įsigytų gaminių, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius ar kad visos paslaugos klaidos bus ištaisytos.

 • Sąskaitų pateikimo ir sąskaitos informacijos tikslumas

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikėte pas mus. Mes galime savo nuožiūra apriboti ar atšaukti vienam asmeniui, namų ūkiui ar užsakymui perkamus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus toje pačioje kliento sąskaitoje arba po ja, tą pačią kredito kortelę ir (arba) užsakymus, kurie naudoja tą patį atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresą. Jei pakeisime ar atšauksime užsakymą, galime pabandyti pranešti jums susisiekę su el. Pašto ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, nurodytu užsakymo priėmimo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti ar uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia pardavėjai, perpardavėjai ar platintojai.

Jūs sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią informaciją apie visus mūsų parduotuvėje įsigytus pirkinius ir sąskaitą. Jūs sutinkate nedelsdami atnaujinti savo sąskaitą ir kitą informaciją, įskaitant jūsų el. Pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo laiką, kad galėtume atlikti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų grąžinimo politiką.

 • PASIRENKAMIEJI ĮRANKIAI

Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nekontroliuojame ir neturime jokios kontrolės ar įvesties.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių priemonių, „kokios yra“ ir „pagal galimybes“, be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimsime jokios atsakomybės, atsirandančios dėl ar susijusių su jūsų pasirenkamų trečiųjų šalių įrankių naudojimu.
Bet koks jūsų pasirenkamų įrankių, siūlomų svetainėje, naudojimas yra jūsų pačių rizika ir nuožiūra. Turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinęs ir sutinkate su sąlygomis, kuriomis įrankius teikia atitinkamas trečiosios šalies teikėjas.
Ateityje mes taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų svetainėje (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Šioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat bus taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos.

 • TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikru turiniu, produktais ir paslaugomis, pasiekiamomis naudojantis mūsų tarnyba, gali būti trečiųjų šalių medžiagos.
Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes nesame atsakingi už turinio ar tikslumo patikrinimą ar vertinimą ir mes negarantuojame ir neturėsime jokios atsakomybės už jokią trečiųjų šalių medžiagą ar tinklalapius ar už bet kokią kitą medžiagą, produktus ar trečiųjų šalių paslaugas.
Mes neatsakome už jokią žalą ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar bet kuriomis kitomis operacijomis, susijusiomis su trečiųjų šalių svetainėmis. Atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad supratote jas prieš pradėdami bet kokį sandorį. Skundai, pretenzijos, susirūpinimas ar klausimai dėl trečiųjų šalių gaminių turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

 • VARTOTOJŲ PASTABOS, ATSAKYMAI IR KITI PATEIKIMAI

Jei mūsų prašymu jūs siunčiate tam tikras konkrečias paraiškas (pvz., Konkurso darbus) arba be mūsų prašymo siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą, tiesiogiai internete, el. Paštu, paštu ar kitaip (kartu - „komentarai“), jūs sutinkate, kad mes bet kuriuo metu be apribojimų galime redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje laikmenoje bet kokius komentarus, kuriuos mums persiuntėte. Mes nesame ir neprivalome (1) konfidencialiai palaikyti komentarų; 2) sumokėti kompensaciją už visas pastabas; arba (3) atsakyti į visus komentarus.
Mes galime, bet neprivalome, stebėti, redaguoti ar šalinti turinio, kuris, mūsų pačių nuožiūra, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižikiškas, šmeižikiškas, pornografinis, nepadorus ar kitaip niekinamas arba pažeidžiantis bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias paslaugų teikimo sąlygas. .
Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Be to, jūs sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos ar juose nebus jokio kompiuterio viruso ar kitokios kenkėjiškos programos, kuri bet kokiu būdu galėtų paveikti tarnybos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą. Jūs negalite naudoti klaidingo el. Pašto adreso, apsimesti, kad esate kažkas kitas nei jūs, ar kitaip klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl bet kokių komentarų kilmės. Jūs esate visiškai atsakingi už visus jūsų pateiktus komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų ar trečiųjų šalių paskelbtus komentarus.

 • ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų asmeninės informacijos pateikimą parduotuvėje reglamentuoja mūsų privatumo politika. Norėdami peržiūrėti mūsų privatumo politiką.

 • Klaidos, netikslumai ir išbraukimai

Kartais mūsų svetainėje ar tarnyboje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su gaminio aprašymu, kainodara, akcijomis, pasiūlymais, produkto pristatymo mokesčiais, tranzito laiku ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti klaidas, netikslumus ar praleidimus ir pakeisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia informacija tarnyboje ar bet kurioje susijusioje svetainėje bet kuriuo metu yra netiksli be išankstinio įspėjimo (taip pat ir po to, kai pateikėte užsakymą). .
Mes neprisiimame jokios pareigos atnaujinti, taisyti ar paaiškinti informaciją Paslaugose ar bet kurioje susijusioje svetainėje, įskaitant be apribojimų informaciją apie kainodarą, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Neturint jokios nurodytos atnaujinimo ar atnaujinimo datos, nurodytos tarnyboje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, neturėtų būti laikoma, kad visa tarnyboje ar bet kurioje susijusioje svetainėje pateikta informacija buvo pakeista ar atnaujinta.

 

 • DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

Be kitų draudimų, nustatytų paslaugų teikimo sąlygose, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: (a) bet kokiems neteisėtiems tikslams; b) prašyti kitus atlikti neteisėtus veiksmus ar juose dalyvauti; c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijų ar valstijų įstatymus, taisykles, įstatymus ar vietos potvarkius; d) pažeisti ar pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, įžeisti, šmeižti, šmeižti, niekinti, įbauginti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio tipo kenksmingą kodą, kuris bus ar gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris turės įtakos Paslaugos ar bet kurios susijusios interneto, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; h) rinkti ar sekti kitų asmeninę informaciją; i) šlamšti, sukčiauti, apgauti, pretekstas, voras, nuskaityti ar iškraipyti; j) bet kokiems nepadoriems ar amoraliems tikslams; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos ypatybes. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine už pažeidžiant bet kokį draudžiamą naudojimą.

 1. GARANTIJŲ ATSAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, negarantuojame ir negarantuojame, kad jūs naudositės mūsų paslaugomis nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų.
Mes negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant paslaugą, bus tikslūs ar patikimi.
Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko mes galime pašalinti paslaugą neribotam laikui arba atšaukti paslaugą bet kuriuo metu, apie tai nepranešę jums.
Jūs aiškiai sutinkate, kad jūs visiškai rizikuojate naudotis paslauga ar negalėsite ja naudotis. Paslauga ir visi produktai bei paslaugos, jums pristatyti naudojantis šia paslauga (išskyrus tuos, kuriuos mes aiškiai nurodėme) yra teikiami „tokiais, kokie yra“ ir „kaip įmanoma“ jūsų naudojimui, be jokių garantijų ar garantijų ar bet kokių sąlygų, tiek išreikštų, tiek suteiktų. numanomos, įskaitant visas numanomas garantijas ar sąlygas prekiauti, parduodamos kokybės, tinkamumo tam tikram tikslui, patvarumo, pavadinimo ir nepažeidimo.
Jokiu būdu „Laisvas stilius“ mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai nėra atsakingi už bet kokius sužeidimus, nuostolius, pretenzijas ar bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudžiamuosius, specialiuosius, bet kokios rūšies žalą, įskaitant, be apribojimų, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar bet kokią panašią žalą, atsirandančią dėl sutarties, delikto (įskaitant aplaidumą), griežtos atsakomybės ar kitokios, atsirandančios dėl jūsų naudojimasis kuria nors paslauga ar bet kokiais produktais, įsigytais naudojantis šia paslauga, arba dėl bet kokių kitų pretenzijų, bet kokiu būdu susijusių su jūsų paslaugos ar produkto naudojimu, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokio turinio klaidas ar praleidimus, arba bet kokie bet kokie nuostoliai ar žala, patirti naudojant paslaugą ar bet kokį turinį (ar produktą), paskelbtą, perduotą ar kitaip prieinamą naudojantis paslauga, net jei jiems pranešama apie jų galimybę. Kadangi kai kuriose valstijose ar jurisdikcijose neleidžiama atmesti ar apriboti atsakomybės dėl netiesioginės ar atsitiktinės žalos, tokiose valstijose ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė bus apribota maksimalia įstatymų leidžiama apimtimi.

Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir laikyti nekenksmingą „Laisvo stiliui“ ir mūsų patronuojančioms įmonėms, dukterinėms įmonėms, partneriams, pareigūnams, direktoriams, agentams, rangovams, licencijų išdavėjams, paslaugų teikėjams, subrangovams, tiekėjams, internams ir darbuotojams, nepavojingiems jokiems ieškiniams ar reikalavimams, įskaitant pagrįstus advokatų honorarus, kuriuos moka trečiosios šalys dėl jūsų paslaugų teikimo sąlygų ar jų įtrauktų dokumentų pažeidimo arba dėl jų pažeidimo arba dėl jūsų įstatymų ar trečiosios šalies teisių pažeidimo.

Tuo atveju, jei kuri nors šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata bus pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia nuostata vis dėlto bus vykdoma tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, ir nevykdoma dalis laikoma atskirtą nuo šių Paslaugų teikimo sąlygų. Įteikimas, toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir vykdytinumui.

Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, atsirandantys iki sutarties nutraukimo datos, turi galioti ir pasibaigus šios sutarties galiojimui visais atvejais.
Šios Paslaugų teikimo sąlygos galioja, jei netaikysite nei jūs, nei mes. Jūs galite nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas bet kuriuo metu pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine.
Jei vieninteliu mūsų sprendimu jūs neįvykdysite arba įtariate, kad neįvykdėte bet kurios šių paslaugų teikimo sąlygų sąlygos ar nuostatos, mes taip pat galime bet kada nutraukti šią sutartį be išankstinio įspėjimo ir jūs liksite atsakingas už visas mokėtinas sumas. iki sutarties nutraukimo datos; ir (arba) atitinkamai gali neleisti jums naudotis mūsų Paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

 • VISAS SUSITARIMAS

Tai, kad mes nepasinaudojome ar neįgyvendinome jokios teisės ar šių paslaugų teikimo sąlygų, nereiškia, kad atsisakome tokios teisės ar nuostatos.
Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias paskelbėme šioje svetainėje arba susijusios su Paslauga, yra visas susitarimas ir supratimas tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga, pakeičiančius bet kokius ankstesnius ar lygiaverčius susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus. , žodžiu ar raštu, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kurias ankstesnes Paslaugų teikimo sąlygų versijas).
Bet kokie neaiškumai aiškinant šias paslaugų teikimo sąlygas neturi būti aiškinami projekto rengėjo atžvilgiu.

Šioms paslaugų teikimo sąlygoms ir bet kurioms atskiroms sutartims, kuriomis mes teikiame jums Paslaugas, taikoma ir aiškinama pagal Lietuvos įstatymus.

 • PASLAUGŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.
Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Tai yra jūsų pareiga periodiškai tikrinti mūsų svetainę, ar nėra pakeitimų. Po to, kai paskelbiate bet kokius šių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus, tęsiate naudojimąsi mūsų svetaine ar Paslauga ar turite prieigą prie jos, tai reiškia, kad sutinkate su tais pakeitimais.

 • KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimus apie paslaugų teikimo sąlygas reikia atsiųsti mums adresu: info@cmf.lt